شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال

مرصاد65

مرصاد65
بنده به آقاي ظريف گفتم «حق قانوني نمايندگان است که بدانند توافقنامه چيست، پس چرا از ما پنهان مي‌کنيد؟، به ما حق بدهيد که با شما به احتياط رفتار کنيم.» تيمي که به امام راحل قطعنامه 598 را تحميل کرد، جام زهر را نوشاند چه کساني بودند؟
نمايندگان کي به وظيفشون عمل کردن که حالا وظيفه شناس شدن؟ 35ساله مردم نماينده فرستادن مجلس که از حقشون دفاع کنه ولي رو حق مردم معامله کرده اند و جيب خودشونو پر کردن.نمونش بستن تعرفه هاي سنگين روي خودروهاي وارداتي تا محصولات بي کيفيت ايرانخودرو و سايپا رو بنده و جنابعالي با 4برابر قيمت بخريم.البته دم نماينگان محترم ديده ميشه
آقاي ظريف از جانب حضرت آقا و رئيس جمهور مأمور شده و حتما به ايشان جواب ميدهند نه به نمايندگان که تعصب هاي جناحيه اونا باعث شده فقط چوب لاي چرخ دولت بکنن
ميشه بفرمائيد حضرت آقا کجا فرمودن؟ضمنا آقا اين مسئلهء مهم رو حتما دخالت ميکنن.بعيده که اينجوري فرموده باشن
mp3 player شوکر
مرصاد65
رتبه 0
0 برگزیده
718 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top