شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج

مرصاد65

مرصاد65
1. تئوري‌پردازي درباره مهدويّت 2. شفّاف ساختن جنبه هاي شخصيّت و حكومت امام مهدي(عج)3. رشد و اعتلاي فرهنگ مهدويّت و مفهوم انتظار4. توسعه فرهنگ مهدويّت 5. لزوم شناخت دشمن و تدارك و مهّيا شدن براي مقابله و دفاع در برابر مهدي‌ستيزان6. معاد باوري انديشمندان و عمل‌گرايي خالصانه
سكوت خيس
لينک بازنميشه
مرصاد65
درستش کردم. باز شد؟
سكوت خيس
بله باز شد...ممنون از مطلب خوب تون...
تسبیح دیجیتال
مرصاد65
رتبه 0
0 برگزیده
718 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top