شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی

مرصاد65

حالا شما زياد خودشو ناراحت نکن!
نگاه کنيد خالي از لطف نيست  http://jahannews.com/vdcfjedmcw6dtya.igiw.html
چرا «من روحاني هستم» خبرساز شد؟
مرصاد65
سوگمندانه بايد گفت که سياست دولت خوشبيني به دشمن و بدبيني به دوست منتقد داخلي است. سياست دولت "اشدّاء علي الدوست و رحماء علي الکفار" است. براي همين آقاي روحاني اوباما را مؤدب و باهوش معرفي مي کند که بايد دولتش را درک کرد چرا که تحت فشار اسرائيل است و نبايد صدايمان را در برابرش بلند کنيم اما منتقدان داخلي خود را مشتي بي سواد که اخلاق را رعايت نمي کنند!
مرصاد65
معلوم نيست تعريف سانسور دولتي از نگاه آقاي روحاني چه رفتاري است؟ اما بي ترديد وقتي کتابي در نقد توافقنامه ژنو براي اخذ مجوز به وزارت ارشاد تحويل مي شود و اين وزارت خانه، ناشر را ملزم به حذف برخي نقدها و اضافه کردن برخي از تعريف و تمجيدها و بيان مطالب غير واقعي در مقدمه کتاب و پاورقي آن مي کند، بايد گفت که آقاي روحاني ممنوع القلم که داريم هيچ، سانسور دولتي هم حاکم است.
مرصاد65
ممد تقي نشستم پشت دايالاپ والا حالتو ميگرفتم. جيييگر:D
ئه... آقا سيم اينترنت کشور از زير پاي شما رد ميشه! چرا دايل آپ؟! اصلا پاتو رو سيم فشار بده اينترنت کل کشور قطع بشه
ساعت ویکتوریا
مرصاد65
رتبه 0
0 برگزیده
718 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top