شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو

مرصاد65

اگه تهروني بودم، هيچوقت به رسايي و کوچکزاده راي نميدادم!
*خدا آقاي رسايي رو حفظ کنه در اين سکوت مرگ آور جزء معدود کساني است که سعي مي کنه خيلي مستدل و منطقي و محکم از حق دفاع کنه.*
اگه تهروني بودم، هيچوقت به رسايي و کوچکزاده راي {ن}*ميدادم! *- .:راشد خدايي:.!!!!! به اين ميگن تحريف!:)
اگه تهروني بودم، هيچوقت به رسايي و کوچکزاده راي نميدادم! - .:راشد خدايي:.
با سلام- خداوند اينان را براي خانواده شان نگهدارد ومرا بهمراه اينان هدايت كند تا بلكه اين مملكت روي آرامش را ببيند.
*آرامشي که برپايه ناحق باشد ذلت است مثل وضعيت الان سياست خارجي ما، پر از دروغ و تعارف و رياست مثل حرف هاي بعضي از مسئولين ما ،ظلم است مثل حق محروماني که توسط بعضي آقازاده ها خورده مي شود و کسي حرف نمي زند، خيانت است مثل حرف از شهدا و علما و بزرگان زدن و در عمل برخلاف آنها بودن... خيال پريشي است آرامش با اين همه دروغ و دورويي*
چراغ جادو
مرصاد65
رتبه 0
0 برگزیده
718 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top