شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر

مرصاد65

مرصاد65
پناهيان به عنوان يک ضرورت راهبردي عنوان کرد: مسأل? اصلي جامع? ما و جهان امروز، مسأل? نفاق است/1400 سال است که اسلام در درگيري با «نفاق» متوقف شده نه درگيري با کفر/نفاق در قرآن جايگاهي خطرناک‌تر از کفر دارد
mp3 player شوکر
مرصاد65
0 امتیاز
0 برگزیده
713 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top