شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال

مرصاد65

مرصاد65
پناهيان به عنوان يک ضرورت راهبردي عنوان کرد: مسأل? اصلي جامع? ما و جهان امروز، مسأل? نفاق است/1400 سال است که اسلام در درگيري با «نفاق» متوقف شده نه درگيري با کفر/نفاق در قرآن جايگاهي خطرناک‌تر از کفر دارد
تسبیح دیجیتال
مرصاد65
0 امتیاز
0 برگزیده
713 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top